Information Persondata

I henhold til den nye persondataforordning som træder i kraft 25. maj 2018 vil vi her gerne fortælle dig, at vi behandler dine persondata i henhold til loven.

Som tandlæger er vi underlagt journalføringsloven, som står hævet over persondataloven.

Det betyder at vi skal føre en journal med dit cpr-nummer og oplysninger om den medicin du indtager, for at kunne behandle dig bedst mulig.

Vores elektroniske journalsystem Aldente er et lukket system. Alle ansatte på klinikken har tavshedspligt, med alle dine personlige data.

Vi udveksler ikke dine persondata uden dit samtykke.

Det vil bl.a. sige at vi videresender eller modtager din journal kun efter dit mundtlige samtykke. Enten til os eller kommende tandlæger, hvis du flytter til en ny tandlæge.

Når journaler udveksles sker det krypteret eller via EDI-portalen, en sikret sundhedsportal.

I forbindelse med henvisning til anden tandlæge skal vi videresende dit CPR-nr. samt evt. røntgen billeder, men dette bliver kun gjort, når du er informeret om det, og har accepteret det.

I forbindelse med aftryk til kroner/broer mm sender vi ofte kliniske fotos til vores laboratorium.

Disse sendes altid uden CPR nr. ligesom selve rekvisitionen af arbejdet fremsendes uden CPR.nr.

Vi benytter altid dansk laboratorium, og sender derfor ingen oplysninger om dig til 3. lande.

I forbindelse med forsikringssager, udbeder dit forsikringsselskab sig om oplysninger fra din journal.

Dette giver du selv samtykke til via din anmeldelse af en skade;

Hvis ikke det står fortrykt på din egen anmeldelse er det dit forsikringsselskabs opgave at indhente dit samtykke til at få indsigt i din journal.

Ved evt. hacking af vores journalsystem er vi forpligtet til at underrette dig og Datatilsynet snarest og senest 72 timer efter vi har konstateret et sikkerhedsbrud.

Vi fører som ansvarlig databehandler en fortegnelse over vores behandling af data.

Med venlig hilsen

Dataansvarlig Charlotte Molbech, Tandklinikken Brotorvet.