Operation og tandudtrækning

151008-FOM-2638

Langt de fleste tandudtrækninger og operationer; bl.a. fjernelse af visdomstænder, rodspidsamputationer og kirurgi ifbm. paradentose, foretages i klinikken.

 

I enkelte og svære tilfælde henvises til en af vore specialuddannede kolleger, som vi har årelange og gode erfaringer med.